שרפרף
שיפוץ שידה
מראה 60/40
עציץ - טליה לבל
מראת גוף
תמונה - ליאורה בדולח
שלט - ליאורה בדולח
משטח מסתובב - שרה
שרפרף - עירית אילן
שולחן - אילה
שולחן- דבי
שולחן - יעל
שלט - ליאורה בדולח
שולחן וכיסאות לגינה - עמי אשרמן
מרים ברקת
מרים ברקת
שולחן - איילת
תמונה
שולחן דמקה - בתיה זלצר
מרים ברקת
הפסל של הדסה
שולחן - טל ברואיר
שולחן דמקה - שרה דביר
שולחן - קרין
מירי אסור
בתיה זלצר
העציץ של הלן
מירי אסור
שרפרף - שגית גלר
טליה לבל
חוה רוט
איה אלוביץ
טליה לבל
קטי משה
עליזה טימור
טליה לבל
מרים רטנבך
מירי אסור
איקי ברקוביץ
ברכה לוי
טליה לבל
איקי ברקוביץ
ליאורה בדולח
מרים ברקת
ברכה לוי
שרפרף - איילת
משטח מסתובב
משטח לסירים חמים

הסטודיו הפתוח, הכרם 3 - רמות השבים כל הזכויות שמורות 2019 (c)