ענבל קרמן-מוסנזון
עמי אשרמן
כוננית מגירות - נמרה גורן
עמי אשרמן
הנגנים של אור
יעל אדלר
איש עיתון - נמרה גורן
יהודית קאופמן
אילת הראל
טליה לבל
אור בהלול
שגית גלר
הצב של דורי
החתול של ולריה
חוה רוט
החתן של לילי
עדנה כפרי
קטי משה
ענבל קרמן-מוסנזון
תמר אהרוני
תמר אהרוני
נורית עזוז
רונית איזקוב
יובל גורן
שרה דביר
עמי אשרמן
אור בהלול
החתול של קרן
איקי ברקוביץ
אסנת שפירא
ענבל קרמן-מוסנזון
ענבל קרמן-מוסנזון
נורית עזוז
איריס גבעון
תמר אהרוני
אסנת שפירא

הסטודיו הפתוח, הכרם 3 - רמות השבים כל הזכויות שמורות 2019 (c)